ကျွန်တော်တို့ မင်္ဂလာပါမြန်မာရိုးရာထမင်းဟင်းနှင့်မုန့်မျိုးစုံ ဆိုင်မှ ခေါ်ယူထားသော အောက်ပါ လစ်လပ်ဝန်ထမ်းနေရာများအတွက် လျှောက်ထားလိုလျှင် ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၉၇၉၇၉၁၆၆ သို့လည်းကောင်း အီးမေလ် info@mingalabarrestuarant.com သို့ CV ဖောင်များပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

မြန်မာအစားအစာ စားဖိုမှုးကြီး (၁)ဦး

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်၀ ၍ အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိသူများဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပါ၏ ချမှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည်။

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

မြန်မာအဆာပြေစာများကျွမ်းကျင် စားဖိုမှုး (၁)ဦး

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်၀ ၍ အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိသူများဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပါ၏ ချမှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည်။

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

မုန့်ဟင်းခါး၊ ခေါက်ဆွဲသုပ်၊ အရွက်သုပ်ကျွမ်းကျင် (၃)ဦး

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်၀ ၍ အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိသူများဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပါ၏ ချမှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည်။

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

Restaurant Manager (၁)ဦး
 

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

ခေါင်းဆောင်များသည် အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်၀ ၍ အတွေ့အကြုံကောင်းကောင်းရှိသူများဖြစ်ပြီး မင်္ဂလာပါ၏ ချမှတ်ထားသော စံချိန်စံညွှန်း နှင့် အညီ လုပ်ကိုင်နိုင်ရပါမည်။

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

Waiter (၁၀)ဦး
 

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။

စားဖိုဆောင်အကူ (၁၀)ဦး
(ပညာသင်ကြားခွင့်ရမည်/အတွေ့အကြုံမလို)

  • မင်္ဂလာပါ (မြန်မာ့ရိုးရာ ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်မျိုးစုံ)

နေစားငြိမ်း + လစာကောင်းကောင်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။